„ИНСА“ ЕООД,

гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. “Индустриална“, Стопански двор – II,

на основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно намерение –

Изграждане на инсталация за дестилация на отработени масла и течни нефтопродукти с общ капацитет до 9 т/ден при 8 часов режим на работа до свежи масла и други нефтопродукти за повторна употреба“