Пускане на видеото

Компанията „Инса” ЕООД, като един от основните производители на смазочни продукти на българския пазар, предлага на своите клиенти над 200 смазочни продукта с марката „ИНСА”: съвременни полусинтетични и синтетични двигателни масла от ново поколение, масла за всички отрасли на индустрията, корабни, трасмисионни, вакуумни и други видове смазочни масла, греси и специални автоконсумативи.

Заводът и технологичните съоръженията на компанията отговарят на най-съвременните изисквания на България, ЕС и стандартите на световната химическа индустрия.

Производствените мощности са разположени на 30 декара площ. Маслата на „Инса” ЕООД се произвеждат в съответствие с европейските стандарти ACEA и американските стандарти API. Продуктите на компанията притежават лиценз № 2219 от Американския петролен институт, който включва над 400 изявени представители на индустрията. Високото качество на маслата на „Инса” ЕООД е резултат от комбинирането на качествени базови маслени компоненти и ефективни легиращи композиции от присадки. Те се доставят от компании - лидери в тази сфера като Infineum, Lubrizol, Oronite, Motor Oil и др. Гаранции за високото качество на провежданите смазочни продукти са издадените сертификати за съответствие по БДС и фирмени Технически спецификации от „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД към Министерството на отбраната и „Сертификация” ЕАД към Министерството на икономиката.

Цялостното изпълнение на дейностите в “Инса” ЕООД – основните правила, взаимоотношенията и отговорностите при осъществяване на процесите по управление на качеството на предлаганите продукти, грижата за непрекъснато подобряване на околната среда и контролът на опасностите се извършват в условията на интегрирана система за управление:

Работим върху всеки аспект на производството

1995
ГОДИНА НА ОСНОВАВАНЕ
3427
ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ
1200
ДОВОЛНИ КОМПАНИИ
2
МАГАЗИНИ